Pridobitev totalne proteze

08/21/2018 Off By prihsiters

Totalno protezo običajno pričnejo uporabljati ljudje, ki so izgubili svoje zobe oz. so imeli z njimi kakršne koli težave. Ko se boste odločili za totalno protezo je pred tem potrebno opraviti medicinsko anamnezo. Poseg lahko povzroči različne reakcije in zato je pomembno, da zdravnik pred samim posegom izve vse stare in sedanje boleznske znake, ki bi slabo vplivali na spremembo bolnikovega stanja. Prav tako je potrebna informacija o rednem jemanju tablet in informacija o preteklih posegih.

Sam proces za pridobitev nove totalne proteze se prične s preprostim pogovorom, kjer pacijent obrazloži samo stanje in svoje počutje. V nadaljevanju se preveri trenutno stane ustne odprtine. Pomembno je, da pridobimo informacijo kako se ustna odprtina odpira in zapira. V kolikor ima pacient kakršno koli težavo s požiranjem sline je potrebno na to biti pozoren. Prav tako je pomemben pregled zamika čeljusti, da ne pride do napačnega pozicioniranja.

S pomočjo rengenske slike lahko ugotovimo pacientovo morebitno kostno patologijo, neizrasle zobe in ostale korenine. Pomembna je tudi informacija o višini kosti v spodnji čeljusti.

V kolikor ste že pred tem uporabljali staro protezo je analiza trenutnega stanja lahko hitrejša. Lažje lahko ocenimo stanje proteze v usti in izvenj. Prav tako lahko hitreje ocenimo pacientove higijenske navade in način življenja.

Ko pridobimo vse pomembne informacije trenutnega stanja lahko pričnemo z anatomskim odtisom. V prvi fazi se brezzobemu pacientu odtisne brezzobo čeljust. Odtis pripomore, da pridobimo informacijo o širini čeljusti in višini brezzobega dela. V drugi fazi izdelamo funkcijski odtis, ki ga je potrebno prilagoditi čeljusti. Na sam funkcijski odtis pa nato pritrdimo zobne vsadke. Seveda moramo biti pozorni na samo pozicioniranje zob, da se zoblje lepo prekrivajo. Prav tako je pomembno, da pacient lahko normalno požira slino.

Seveda so po ustavitvi totalne proteze potrebni tudi pregledi. Pacienti dobijo tudi navodila za primerno čiščenje proteze.

Totalna proteza

totalna proteza

totalna proteza