Prevzem podjetja – običajni postopek 

Prevzem podjetja – običajni postopek 

08/03/2019 Off By prihsiters

Prevzem podjetja poteka po posebnem postopku, ki se razlikuje glede na samo velikost podjetja, ki se prevzema. V nadaljevanju vam bomo na kratko opisali povsem običajen postopek prevzema podjetja. 

Najprej v podjetju, ki se prodaja, pripravijo informacijski memorandum, v katerem so zajeti prav vsi podatki, ki bi bili lahko interesantni za investitorja. Vsekakor pa se pri tem razkrijejo samo osnovni podatki, ki nikakor ne veljajo za poslovno skrivnost. Dokument mora biti v prvi vrsti napisan zelo jasno, nedvoumno in optimistično. V njem mora biti zajet kratek opis ter tudi zgodovinski razvoj samega podjetja, storitve ter izdelki, ki jih podjetje ponuja, pomembnejši poslovni dogodki, ki so še posebej zaznamovali razvoj podjetja, opis ter možen razvoj dejavnosti, kratka finančna analiza računovodskih izkazov, napoved za poslovanje v bodočih letih s pojasnili, pogosto pa vsebuje tudi povzetek ocene vrednosti podjetja ter pričakovano ceno. 

V nadaljevanju prevzem podjetja zahteva, da se s potencialnim ponudnikom podpiše sporazum o zaupnosti podatkov. Ponudnik nato pripravi nezavezujočo ponudbo in če jo prodajalec sprejme, se postopek nadaljuje tako, da se podpiše pogodba o ekskluzivnosti za določeno obdobje. Izvede se tudi skrben pregled družbe, ponudnik poda zavezujočo ponudbo za nakup podjetja.

 

Insolventnost podjetja 

 

Če imate podjetje, potem zagotovo veste, kaj pomeni pojem insolventnost podjetja? Veste, da je vaše podjetje insolventno, če obveznosti presegajo premoženje podjetja. To v praksi pomeni, da vaše podjetje ni oziroma tudi ne bo sposobno poravnati vseh svojih obveznosti. In kdaj nastane položaj insolventnosti podjetja? Insolventni položaj nastane, če dolžnik v daljšem časovnem obdobju ni sposoben poravnati svojih obveznosti, ki so v tem obdobju že zapadle. Na dolgi rok zato postane plačilno nesposoben. 

Insolventnost podjetja se rešuje tako, da mora vodstvo insolventnega podjetja predlagati ukrepe finančnega prestrukturiranja. Cilj je ponovna plačilna sposobnost podjetja. Podjetje po razglasitvi insolventnosti ne sme opravljati prav nobenih plačil ali pa prevzemati novih obveznosti oziroma smejo prevzemati samo tiste, ki so nujne za poslovanje podjetja.