Prevajanje srbščine in pretvorba pisave

Prevajanje srbščine in pretvorba pisave

04/05/2019 Off By prihsiters

Mlajši pripadniki slovenske družbe na srbski jezik gledajo kot na tuj jezik. Mlajša generacija se še ni rodila v Jugoslaviji ali odraščala ob odličnih srbskih komedijah, kot so Maratonci trče počasni krug ali Ko to tamo peva. Čeprav sta slovenski in srbski jezik oba v skupini južnoslovanskih jezikov, med njima obstajajo očitne razlike. Najbolj opazna razlika je pisava. V Sloveniji se uporablja latinica, v Srbiji pa latinica in cirilica. V Srbiji želijo uzakoniti obveznost uporabe cirilice, ki je že zdaj obvezna v državnih ustanovah, tudi v javnih podjetjih in medijih. Tako mora cirilico obvladati dober prevajalec za prevajanje srbščine Dominatus zato sodeluje le z izkušenimi prevajalci.

Prevajanje srbščine zahteva sodelovanje

Konkurenčne cene za prevajanje srbščine Dominatus ne določi na račun kakovosti opravljenega prevoda, saj kot vsaka prevajalska agencija, ki želi biti uspešna, upa in želi, da se stranke vedno znova obračajo nanje. Določena besedila predstavljajo izziv tudi odličnemu prevajalcu. V takšnih primerih je nekaj povsem običajnega in pričakovanega, da je za najboljše prevajanje srbščine odločilnega pomena sodelovanje med prevajalcem in naročnikom. Na tak način se najlažje razložijo kakšne nejasnosti. Te bi namreč lahko vplivale na kakovost prevoda. V starejših časih se za prevajanje srbščine ali katerega koli drugega jezika niso uporabljale enake metode kot danes.

Prevajanje srbščine prej in danes

Metode, ki jih uporabljajo prevajalci za prevajanje srbščine in drugih jezikov, so precej bolj napredne in sofisticirane. Prevajanje srbščine je mogoče opraviti veliko hitreje prav zaradi pomoči svetovnega spleta. Svetovni splet namreč predstavlja neizčrpno bogastvo znanja, digitalizacija slovarjev omogoča hitro iskanje, stric Google pa vse skoraj vse, če je prevajalec iznajdljiv in zna poiskati, kar potrebuje. Na voljo je pestra izbira programov za prevajanje srbščine, ki prevajalcu olajšajo delo in pospešijo prevod. Nekateri programi so na voljo brezplačno, večino, še posebej naprednejše programe, je treba plačati. Ob hitrejšem tempu in krajših rokih narašča potreba po prevajalskih pripomočkih.