Bukova drva so priljubljena lesna biomasa

Bukova drva so priljubljena lesna biomasa

11/22/2018 Off By prihsiters

Bukova drva so priljubljena biomasa za ogrevanje. V Sloveniji so bukova drva priljubljena iz več razlogov. Gre za razširjen listavec z več dobrimi lastnostmi.

Mati slovenskih gozdov

Izraz mati slovenskih gozdov izvira iz razširjenosti, lesna zaloga bukovega gozda oziroma bukovega lesa predstavlja tretjino celotne slovenske lesne zaloge. Na slovenskem trgu imamo zelo različna bukova drva, ki se v kakovosti zelo razlikujejo. Obstajajo domača, kot tudi tuja bukova drva. Na kakovost ne vpliva toliko teritorij, kot lega oziroma nadmorska višina rasti ter tam prisotni pogoji za rast. Boljša so bukova drva iz višjih leg, na nižjih legah se kakovost zmanjša. Na teh območjih je več mokrote, zato potrebujejo bukova drva iz takih območji več časa za sušenje. Za kakovost drvi je pomembna tudi pravilna sečna, predvsem z vidika časa sečnje. Kakovostna bukova drva se pravilom seče po starih pravilih, ki še danes držijo in se kažejo kot modrost poznavanja narave naših prednikov. Sečnja mora biti opravljena pozimi, vendar ne v času mlaja. V tem času vegetacija miruje, takrat posekana drevesa se prej posušijo in imajo manj vlage. Nekateri prisegajo tudi na jesenski čas, ko imajo drevesa manj vlage. Dodatno posekano drevo pustijo nekaj časa na mestu poseka, da zeleno listje na njem dodatno izčrpa vlago iz drevesa. Vsekakor je potrebo biti na čas sečnje ter tudi sušenja pozoren, saj je od njega zelo odvisna ekonomika ogrevanja. Za ogrevanje so po primerna bukova drva, ki so se sušila vsaj leto dni. Problem na trgu so predvsem bukova drva sušena v sušilnici. Sicer ima vsak kupec pravico, do svobodne izbire, vendar s tem določa tudi kako bodo izbrana bukova drva gorela oziroma kakšen izkoristek bodo nudila glede na odštet denar. Pri odločitvi je zato pogosto dobro dajati prednost zdravi kmečki pameti, pred reklamnimi oglasi. Vsi reklamni oglasi hvalijo izključno predmet oglaševanja, v tem primeru bukova drva.