Search   
Registracija  |  Prijava
Pogoji uporabe

DOGOVOR MED UPORABNIKOM TEH SPLETNIH STRANI IN SPLETNIM PORTALOM Ema Kurent

Na strežniku je omogočena uporaba spletnih storitev spletnega portala Ema Kurent le s strinjanjem s »Pogoji uporabe«, ki jih ravnokar berete.

Uporabnik se strinja, da lahko spletni portal Ema Kurent spreminja vsebine, pogoje, pravice brez kakršnegakoli obveščanaja.

Spletni portal Ema Kurent objavlja sponzorske oglase na svojih straneh. Način in obseg oglaševanja se spreminja. Uporabnik se strinja, da so vsi odnosi med njim in oglaševalcem, najdenim preko ali na storitvah portala, vključujoč plačila in dostavo s tem povezanih dobrin ali storitev ter katerihkoli drugih s tem povezanih pogojev, omejeni na njega in oglaševalca. Uporabnik se strinja, da spletni portal Ema Kurent ni odgovoren za kakršnokoli izgubo ali škodo, povzročeno s takimi posli ali s prisotnostjo dotičnih oglaševalcev na spletnem mestu.

Storitve so programske vsebine, ki omogočajo uporabo spletnih strani spletnega portalaEma Kurent.

Uporabnik se strinja, da so vse informacije, podatki, besedila, programska oprema, glasba, zvoki, fotografski material, grafika, video, sporočila ali drug material (v nadaljevanju "Vsebina"), pa naj bodo posredovane javno ali zasebno, podvržene osebni odgovornosti osebe, od katere Vsebina izvira. To pomeni, da je Uporabnik v celoti odgovoren za vso Vsebino, ki jo nalaga, prikazuje ali na kak drug način posreduje preko Storitev. Vsebina ni nadzirana, tako ni jamstva za točnost, etičnost ali kakovost take Vsebine. Uporabnik se strinja, da je lahko z uporabo Storitev podvržen Vsebini, ki je nasilna, nespodobna ali vprašljiva. Uporabnik se strinja, da Storitev ne uporablja za:
 • (i) nalaganje, prikazovanje ali za kak drug način posredovanja kakršnekoli Vsebine, ki je nezakonita, škodljiva, grozilna, nadlegujoča, nasilna, vulgarna, obscena, v nasprotju z zakonom o varovanju osebnih podatkov posameznika, sovražna ali pa rasistično, etnično ali kako drugače vprašljiva;
 • (ii) kakršenkoli način škodovanja mladoletnim osebam;
 • (iii) predstavljanje samega sebe kot druge osebe ali kakorkoli drugače potvarjati svojo identiteto;
 • (iv) ponarejanje "header" nizov ali kakorkšnokoli drugačno manipuliranje z identifikacijskimi nizi z namenom prikritja resničnega izvora katerekoli Vsebine, posredovane preko Storitev;
 • (v) nalaganje, prikazovanje ali za kak drug način posredovanja katerekoli Vsebine, za posredovanje katere nima zakonske pravice na podlagi kateregakoli zakona ali pogodbenega razmerja (npr. notranje informacije, zaupne informacije, dobljene na podlagi delovnega razmerja ali drugih zaupnih dogovorov);
 • (vi) nalaganje, prikazovanje ali za kak drug način posredovanja katerekoli Vsebine, ki krši katerikoli patent, blagovno znamko, trgovske skrivnosti, avtorske pravice ali druge lastniške pravice katerekoli osebe;
 • (vii) nalaganje, prikazovanje ali za kak drug način posredovanja kateregakoli materiala, ki vsebuje programske viruse ali katerokoli računalniško kodo, datoteke ali programe, narejene, da bi motili, uničili ali omejili funkcionalnost kateregakoli računalniškega programa ali strojne opreme ali telekomunikacijske opreme;
 • (viii) vmešavanje v ali motenje Storitev ali strežnikov oziroma računalniških mrež (v nadaljevanju "Mrež"), povezanih v Storitev, ali pa ravnanje v nasprotju s katerimikoli zahtevami, pravili ali predpisi Mrež, povezanih v Storitev;
 • (ix) namerno ali nenamerno kršenje kateregakoli lokalnega, državnega ali mednarodnega zakona;
 • (x) sovražno obnašanje ali kako drugo obliko nadlegovanja drugih oseb;
 • (xi) zbiranje ali shranjevanje osebnih podatkov drugih Uporabnikov;
 • (xii) promoviranje ali preskrbovanje z navodili za nezakonite dejavnosti, promoviranje fizičnega poškodovanja katerekoli skupine ali posameznika, ali promoviranje krutega ravnanja z živalmi. To vključuje tudi, a ni omejeno na navodila za izdelavo bomb, eksplozivnih teles in drugega orožja;


Uporabnik razume in se strinja, da:
 • (i) uporablja storitve in vsebine teh spletnih strani na lastno odgovornost.
 • (ii) Spletni portal Ema Kurent ne zagotavlja, da: (a) bo storitev zadovoljila njegove potrebe, (b) bo storitev neprekinjena, varna ali brez napak, (c) bodo rezultati, dobljeni z uporabo storitev, točni ali zanesljivi, (d) bo kakovost proizvodov, storitev, informacij ali drugega materiala, pridobljenega preko storitev, takšna, kot jo pričakuje, in (e) bodo katerekoli napake odpravljene.
 • (iii) vsak material na katerikoli način pridobljen preko uporabe storitve uporablja na lastno odgovornost. Za vsako škodo, nastalo zaradi uporabe takega materiala odgovarja uporabnik sam.
 • (iv) katerikoli nasvet ali informacija, pridobljena preko strežnika ali preko storitev, pa naj bo ustna ali napisana, ne ustvari kakršnekoli garancije, ki ni posebej zapisana.


Storitve so pripravljene v dobri veri, vendar uporabnik razume in se strinja, da spletni portal Ema Kurent ni odgovoren za katerokoli neposredno, posredno, naključno, posebno, posledično ali vzorčno škodo, vključujoč a ne omejujoč na škodo zaradi izgube dobička, dobre volje, uporabe, podatkov ali drugih nepopisljivih škod (tudi, če je bil spletni portal Ema Kurent opozorjen na možnost take škode), ki je posledica:
 • (i) uporabe ali nezmožnosti uporabe Storitve;
 • (ii) stroškov pridobitve nadomestnih dobrin in Storitev kot posledice pridobitve katerihkoli dobrin, podatkov, informacij ali Storitev preko Storitve;
 • (iii) nepooblaščenega dostopa do ali spremembe uporabnikovih prenosov ali podatkov;
 • (iv) izjav ali vedenja katerekoli tretje osebe na Storitvi; ali
 • (v) katerekoli druge stvari, ki je povezana s Storitvijo.BLAGOVNE ZNAMKE

Nazivi podjetij ali produktov omenjeni na straneh so lahko blagovne znamke njihovih lastnikov.


AVTORSKE PRAVICE:

Vsa vsebina spletnih strani Ema Kurent je:
Copyright 2007 by Ema Kurent in/ali partnerjev.

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (RS 21-958/95)
Zakon o industrijski lastnini (RS 13-676/92)

Kontakt: info@astroakademija.si


  Copyright 2007 by Ema Kurent Pogoji uporabe  |  Izjava o zasebnosti