"Astrologiji velja nameniti pozornost predvsem zato, ker predstavlja direkten izziv obstoječim prepričanjem, kajti če so njene trditve veljavne, potem se motimo o naravi naše stvarnosti."

Dennis Elwell, britanski astrolog in publicist


    Search   
Registracija  |  Prijava
Skrči
URNIK

 


Skrči
 

 

Na vse tečaje se prijavite z emailom na info@astroakademija.si. Napišite ime in priimek, naslov in telefonsko številko, ter seveda, za kateri tečaj se prijavljate.

Splošno o dopisnem izobraževanju si preberite na linku Dopisna šola  

Več o izobraževanju v Astrološki akademiji Stella na www.astroakademija.si

Za študente, ki želijo pridobiti katerega od certifikatov ali diplomo šole, dopisni tečaji nadomeščajo šolanje v razredu.

 

OSNOVE ASTROLOGIJE – dopisno, 8 lekcij

URNIK

 
Skupni obseg besedila lekcij je 243 strani (št. znakov 410.772) . Vsaki lekciji je priložena domača naloga s povprečno 12 vprašanji, ki se nanašajo na tekočo snov. Vprašanja so teoretična in praktična. Karte konkretnih primerov (skupaj 5, obravnavajo se z različnih zornih kotov) so priložene domačim nalogam.
 
Začetek tečaja: poljubno (individualno) ali po dogovoru (skupine najmanj treh študentov)
 
Cena: 220 eur (2 x 110 eur) - Za manjše skupine najmanj treh študentov, pri katerih se lekcije pošiljajo na 14 dni. Za individualne študente je cena 350 eur (2 x 175 eur).
 
Podatki za plačilo so tukaj

LEKCIJA

SNOV

 
Lekcija 1
 
Nebesna karta; nebesna sfera; zodiak; letni ritem; 12 zodiakalnih znamenj: razvrstitev po polarnosti, elementih in modusu.
 
Lekcija 2
 
 
Planeti: temeljne klasifikacije planetov (benefiki in malefiki, spol, temperatura, vlaga, sekta, temperament); Sonce in Luna; Merkur, Venera, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun in Pluton; Lunini sečišči
 
Lekcija 3
 
Astronomija: koordinatni sistemi; gibanje planetov (direktno vs. retrogradno); temeljna moč planetov (dom, višina, trojstva); planeti v znamenjih
 
Lekcija 4
 
Planeti: dispozicija, recepcija in medsebojna recepcija; aspekti (definicija in vrste, aplikacija in separacija, orbis, harmonični in disharmonični, pomen posameznih apektov, moč aspektov); aspekti Sonca in Lune
 
Lekcija 5
 
Medsebojni aspekti planetov in kotov.
 
Lekcija 6
 
Ascendent, kotne točke, hiše; ascendentna znamenja; pomen 12 hiš; uporaba efemerid in računalniškega programa za praktično delo (izračune); seznam zemljepisnih širin in dolžin za večje kraje v Sloveniji
 
Lekcija 7
 
Planeti v hišah: kriteriji za ocenjevanje moči planetov v hišah; pomen posameznih planetov v hišah; Lunina sečišča (definicija, pomen in razlaga glede na interpretativno teorijo A in B)
 
Lekcija 8
 
Naključna moč planetov (položaj v hiši, način gibanja, hitrost gibanja, položaj v odnosu do Sonca, aspekti, konjunkcije s stalnicami); deklinacija (definicija, planeti OOB, paralele in kontraparalele); zvezde stalnice

 
HORARNA ASTROLOGIJA  – dopisno, 10 lekcij 

Začetek tečaja: 10. marec 2013

Lekcije pošiljam 10., 20. in 30. v mesecu. Rešene naloge mi vrnete vsaj dva dni preden vam pošljem novo lekcijo, da vam jih lahko pregledam in pošljem popravke ter pravilne rešitve skupaj z naslednjo lekcijo.

Datumi pošiljanja lekcij: 10., 20. in 30. marec, 10., 20. in 30. april, 10., 20. in 30. maj ter 10. junij.

Skype konzultacija (pomoč pri študiju): vsako sredo med 20:30 in 21:00

Cena: 288 eur (plačljivo v dveh obrokih po 144 eur)

Cena za individulane študente (tj. tiste ki študirajo povsem samostojno, ne v skupini): 400 eur (plačljivo v dveh obrokih po 200 eur)

Podatki za plačilo so tukaj

 
Skupni obseg besedila lekcij (brez domačih nalog) je 120  strani (velikost črk 12, širše strani, št. znakov 379.373), nalog in rešitev nalog cca 60, skupnih obravnavanih praktičnih primerov pa je (v razlagah in nalogah) skupaj 99. Vprašanja v domačih nalogah se nanašajo na tekočo snov in so večinoma praktična – obravnavanje konkretnih primerov horarnih vprašanj. Te karte so priložene lekcijam in domačim nalogam.
 
 

 LEKCIJA
 SNOV
 
Lekcija 1
 
Vrste vprašanj in način spraševanja; čas in kraj vprašanja; pomen planetov in hiš v HA; iskanje izpeljanih hiš ter njihov pomen v horarni karti; določanje signifikatorjev.
 
Lekcija 2
 
 
Uporaba temeljne in naključne moči oziroma šibkosti planetov v HA;
pomen retrogradnih in stacionarnih planetov v HA.
 
Lekcija 3
 
»Radikalnost« horarne karte (opozorila in prepovedi); planetni dnevi in ure; izid vprašanja (dovršitev); aspekti v HA; prenos luči; zbir luči; prohibicija; refranacija; frustracija.
 
Lekcija 4
 
Pomen zodiakalnih znamenj v HA; opis ljudi in krajev; določanje smeri neba; časovno določanje; fiksne zvezde, arabske točke in antisciji v HA.
 
Lekcija 5
 
Specifična vprašanja:  ljubezen, partnerstva, otroci, nosečnost
 
Lekcija 6
 
Specifična vprašanja:  poslovnost, kariera, zaslužek, finance, špekulacije
 
Lekcija 7
 
Specifična vprašanja:  prodaje in nakupi premičnin in nepremičnin; oddaje, najemi; selitve
 
Lekcija 8
 
Specifična vprašanja:  iskanje izgubljenih oziroma pogrešanih predmetov in ljudi
 
Lekcija 9
 
Specifična vprašanja:  zdravstveno stanje, bolezni; razno (šolanje, izpiti; potovanja…)
 
Lekcija 10
 
Konzultacijska karta kot posebna oblika uporabe horarne astrologije v prognostične namene.

 
 
 

INTERPRETACIJA ROJSTNE KARTE – dopisno, 8 lekcij

 

 
Skupni obseg besedila lekcij (brez domačih nalog) je 109 strani (velikost črk 12, št. znakov 204.747), rešitev nalog pribl. 25 strani. Vsaki lekciji je priložena domača naloga s (povprečno) 5 vprašanji, ki se nanašajo na tekočo snov. Vprašanja so teoretična in praktična. V domačih nalogah tečajniki obravnavajo skupaj 24 konkretnih primerov. Karte so priložene domačim nalogam.
 
Začetek tečaja: poljubno (individualno) ali po dogovoru (skupine najmanj treh študentov)
 
Cena: 200 eur (2 x 100 eur) - Za manjše skupine najmanj treh študentov, pri katerih se lekcije pošiljajo na 14 dni. Za individualne študente je cena 320 eur (2 x 160 eur).
 
Podatki za plačilo so tukaj
 
 

LEKCIJA

 SNOV
 
Lekcija 1
 
Osebnost, telo, vitalnost, videz, temperament, splošne usmeritve. (Ascendent s 1. hišo, položaj vladarja 1. hiše, planet/i v 1. hiši, najpomembnejši planeti v karti, razlikovanje med dnevnimi in nočnimi kartami ter med vzhodnimi in zahodnimi planeti.)
 
Lekcija 2
 
 
Medsebojni odnosi, ljubezen, zasebna in poslovna partnerstva.
(Descendent s 7. hišo, položaj vladarja 7. hiše, planet/i v 7. hiši, odnos med planeti 1. in 7. hiše; položaji in medsebojni odnosi Sonca in Lune ter Venere in Marsa ter njihovi medsebojni aspekti.)
 
Lekcija 3
 
Starši, vzgoja, dom, družina.
(IC s 4. hišo, položaj vladarja 4. hiše, planeti v 4. hiši ter planeti in hiše, udeleženi pri ovrednotenju starševskih odnosov glede na dnevno ali nočno rojstvo: Sonce, Luna, Venera, Saturn, 4. hiša, 10. hiša.)
 
Lekcija 4
 
Kariera, poklicno usmerjanje, cilji, ugled, status.
(MC z 10. hišo, položaj vladarja 10. hiše, planeti v 10. hiši z vidika poklicnega usmerjanja, povezave z 2. in 6. hišo, najbližji vzhodni planet, najmočnejši planet itd.)
 
Lekcija 5
 
Gmotno stanje: denar, zaslužek, špekulacije, dediščina ipd.
(2. hiša, položaj vladarja 2. hiše in planeti v njej, točka sreče, pomen Venere, Jupitra, Saturna in Plutona ter tudi 4., 5., 8. in 11. hiše.)
 
Lekcija 6
 
Otroci; ustvarjalnost, hobiji, prosti čas, razvedrilo, »sreča«.
(5. hiša, položaj vladarja 5. hiše, planeti v njej in drugi tradicionalni »signifikatorji«, udeleženi pri interpretaciji.)
 
Lekcija 7
 
Zdravstveno stanje, bolezni.
(Planeti, aspekti in znamenja z astro-medicinskega vidika, 6. hiša, aspekt inkonjunkcije, disharmonični aspekti ascendenta in planetov.)
 
Lekcija 8
 
Karmični razvoj, duhovna rast. (Pomen Luninih sečišč z vidika duhovne rasti.)

 

 

 

Natisni  

Skrči
Prijava in potek

 

 

Na tečaje se prijavite z emailom (ime, priimek, naslov) na ema.kurent@gmail.com in z vplačilom 1. obroka tečajnine (glejte Cenik).

Potek študija:

Ker študij poteka individualno, je čas trajanja dopisnega tečaja odvisen od tega, kako hitro napredujete. Ko prejmete lekcijo, jo predelate, naredite naloge in mi jih pošljete na mail. Naloge pregledam in vam jih v roku treh delovnih dni vrnem popravljene skupaj z naslednjo lekcijo. Če nalog ne pošljete v mesecu dni, avtomatično prejmete naslednjo lekcijo.

Izkušnje govorijo, da študenti običajno rabijo približno 14 dni, da obdelajo eno lekcijo skupaj z nalogami.

Dopisni tečaj Horarna astrologija, ki je začne 10. marca 2013, ima nekoliko drugačna pravila: zaključi se 20. junija 2013, lekcije se pošiljajo vsakega 10., 20. in 30. v mesecu. Vsako sredo se srečujemo na skype med 20:30 in 21:00 za skupinske vaje oziroma vaša morebitna vprašanja.

Vsa korespondenca poteka prek email naslova em.kurent@gmail.com.

Za dodatna vprašanja pišite.

 

 

Natisni  

Skrči 
 
Natisni  

  Copyright 2007 by Ema Kurent Pogoji uporabe  |  Izjava o zasebnosti