"Astrologiji velja nameniti pozornost predvsem zato, ker predstavlja direkten izziv obstoječim prepričanjem, kajti če so njene trditve veljavne, potem se motimo o naravi naše stvarnosti."

Dennis Elwell, britanski astrolog in publicist


    Search   
Registracija  |  Prijava
Skrči
Tečaji 3. stopnje

Skrči
ELEKTIVNA ASTROLOGIJA (20 ur)Vsebina tečaja so tehnike, s katerimi izbiramo ugodne termine – mesece, tedne, ure in minute za bolj ali manj pomembne dejavnosti, kamor spadajo tako vsakodnevna opravila (domača in vrtna dela, nega telesa, nakupi itd.) in preživljanje prostega časa (potovanja, praznovanja, tekmovanja, igre na srečo ipd.) kot tudi dogodki vitalnejšega pomena, npr. čas poroke, odprtje lokala, podpis pogodbe itd. Kar začnemo ob ugodnem času, se dobro konča, kar ob neugodnem, slabo. Če so naše dejavnosti usklajene z naravo časa, imamo več možnosti, da se bodo razvijale skladno z našimi načrti.

RAZDELAVA SNOVI:

1. termin

Vrste elekcij (izbir). Določanje planetov signifikatorjev za ľeleno opravilo (dogodek, dejavnost). Enomesečni ciklusi  kot osnova za elekcijo. Znamenja in hiąe v elektivni astrologiji: izbiranje primernih hią in znamenj glede na smoter načrtovane dejavnosti.  

2. termin

Luna v elektivni astrologiji: znamenje, hiąa, faza, aspekti, prazni tek, aforizmi itd. Pomen retrogradnih planetov v elektivni astrologiji (Merkur, Venera, Mars, Jupiter, Saturn): teorija in praksa (primeri). Vpliv planetnih ur na elekcijo. Povezanost elektivne karte z natalno karto. 

3. termin

Elekcije I:  finance ( investicije, posojanje in izposojanje, igre na srečo ipd.); poslovno področje (podpisovanje pogodb, ustanovitev firme, odprtje lokala); trgovina (nakupi, prodaje ipd.)   

4. termin

Elekcije II: Ljubezen, partnerstva (izbiranje primernega časa za zmenek ali poroko); sklepanje prijateljstev; otroci (zanositev).

5. termin

Elekcije III: Nega telesa, prehranjevanje, domača in hiąna opravila, vrtna dela; potovanja; igre, ąport, rekreacija; tekmovanja; pravni spori (obravnave, vlaganje toľbe).

Natisni  

Skrči
MUNDANA ASTROLOGIJA (20 ur)Mundana ali »svetovna« astrologija preučuje usode narodov oziroma dogajanja, ki zadevajo širši krog ljudi. S tradicionalnimi tehnikami, kot so denimo ingresi, lunacije ter horoskopi držav ter njihovih voditeljev, lahko predvidimo razvoj dogodkov v politiki, gospodarstvu, športu... Del tečaja je namenjen astrometeorologiji: preučevanje in predvidevanje vremenskih razmer s posebnimi astrološkimi tehnikami.

RAZDELAVA SNOVI:

1. termin

Horoskopi drľav; uporaba ingresov, lunacij in mrkov v mundani astrologiji.

2. termin

Planetni ciklusi (prehodi skozi znamenja ter aspekti) ter njihov vpliv na drľave in narode.

3. termin

Kombiniranje dejavnikov pri predvidevanju političnih preobratov in naravnih katastrof (primeri: vojne, potresi) ter drugih dogajanj.

4. termin

Astrometeorologija I

5. termin

Astrometeorologija II

Natisni  

Skrči
ASTROMEDICINA (20 ur)Snov tečaja je medicinska astrologija ali na kratko astromedicina, pri kateri povezujemo horoskopske dejavnike s stopnjo vitalnosti in zdravja oziroma z boleznimi, h katerim je določena oseba nagnjena. Odkrivajo se povezave med določenimi planetnimi strukturami in boleznimi, kot tudi nagnjenost k pomanjkanju vitalnih snovi (minerali, vitamini), ki ima svoje vzporednice v osebnem horoskopu. Pojav in razvoj bolezni opazujemo tudi skozi tranzite in progresije. Teorija in veliko primerov.

RAZDELAVA SNOVI:

1. termin

Planeti in znamenja ter ustrezni deli telesa oz. telesne funkcije; planeti v vseh znamenjih z astromedicinskega vidika ter moľne bolezni, povezane s temi poloľaji.

2. termin

Pomen 1., 6., 8. in 12. hiąe; povezava določenih aspektov z boleznimi.   

3. termin

Različne vrste bolezni in njihovi astroloąki označevalci (kombinacija dejavnikov).

4. termin

Prehrambeni vidik: planeti, vitamini in minerali

5. termin

Prediktivne tehnike v astromedicini (nekateri tranziti in progresije)

Natisni  

Skrči
LOKACIJSKA ASTROLOGIJA (20 ur)Lokacijska astrologija (ki ji nekateri pravijo tudi kar »astrokartografija«, čeprav je ta tehnika zgolj del širšega področja lokacijske ali »prostorske« astrologije) je smer astrologije, s katero izbiramo ugodne (primerne, zaželene) kraje za selitve in potovanja, ter se prostorsko orientiramo tudi v manjših enotah (hiša, poslovni prostor, stanovanje). Poglavitni tehniki sta astrokartografija in tako imenovana tehnika »lokalni prostor« (angl. »local space«).

Pozor: Za ukvarjanje z astrokartografijo moramo imeti poseben računalniški program. Ta je sestavni del večine profesionalnih astroloških programov, najboljši samostojni program pa je že dolgo časa SOLAR MAPS.

RAZDELAVA SNOVI:

1. termin

Relokacija. ACG (astrokartografske) linije. Pomen planetov v kotih relocirane karte. Osnovne funkcije programa SOLAR MAPS.

2. termin

Horizontalni koordinatni sistem. LS (Local Space) linije. Pomen posameznih LS linij. Relocirane LS linije. Napredne funkcije programa SOLAR MAPS.

3. termin

Kombiniranje ACG in LS linij. Ciklokartografija (progresirane in tranzitne lokacijske karte). Transneptunovci v lokacijski astrologiji.

4. termin

Parani. Geodetske karte. ACG in LS v sinastriji. Mundana lokacijska astrologija: linije mrkov.

5. termin

Uporaba LS linij v ožjih območjih, oziroma kako izdelamo geomantični kompas za orientacijo v kraju bivanja in v stanovanjskih enotah.

Natisni  

Skrči
POSLOVNA IN FINANČNA ASTROLOGIJA (20 ur)Tečaj je v pripravi.

Natisni  

Skrči 
 
Natisni  

  Copyright 2007 by Ema Kurent Pogoji uporabe  |  Izjava o zasebnosti