"Astrologiji velja nameniti pozornost predvsem zato, ker predstavlja direkten izziv obstoječim prepričanjem, kajti če so njene trditve veljavne, potem se motimo o naravi naše stvarnosti."

Dennis Elwell, britanski astrolog in publicist


    Search   
Registracija  |  Prijava
Skrči
Tečaji 1. stopnje

Skrči
OSNOVE ASTROLOGIJE (30 ur)Klasičen uvodni tečaj, katerega vsebina so osnove astrološke teorije in prakse. Sem spadajo osnove astronomije, udeležene pri astrologiji, ter dejavniki, potrebni za interpretacijo nebesne karte: zodiakalna znamenja, planeti, hiše, aspekti itd. Poudarek je na tradicionalnih tehnikah, ki vključujejo pomen in vlogo planetnih odlik, dispozitorjev, razlikovanje med dnevnimi in nočnimi rojstvi, vpliv zvezd stalnic, pomen trojstev, izračunavanje planetnih odlik in drugo. Poleg tehnik osvojijo tečajniki tudi osnove astropsihologije, ki je potrebna za interpretacijo rojstne karte.


RAZDELAVA SNOVI:

1. termin

Nebesna sfera; ekliptika, ekvator, ozvezdja, letni ritem, zodiak; 12 zodiakalnih znamenj: razvrstitev po polarnosti, elementih in modusu.

2. termin

Sonce, Luna, planeti (Merkur, Venera, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun in Pluton) in Lunini sečišči.

3. termin

Sonce, Luna in planeti v znamenjih. Izračunavanje temeljnih odlik planetov.

4. termin

Aspekti 1: pomen in vrste aspektov; računanje in risanje aspektov; aspekti Sonca in Lune s planeti.  

5. termin

Medsebojni aspekti planetov in kotov 1.                  

6. termin

Tim. »zemeljski zodiak« oziroma astrološke hiše; ascendent in druge kardinalne točke ter pomen 12 astroloških hiš; ascendentna znamenja; izdelava nebesne karte s pomočjo računalniškega programa.

7. termin

Sonce, Luna in planeti v hišah; planeti kot vladarji hiš ter njihova postavitev v karti; aspekti ascendenta in MC-ja s planeti.

8. termin

Računanje naključnih odlik planetov; razlikovanje med dnevnimi in nočnimi rojstvi ("sekta" planetov); vpliv zvezd stalnic; aspekti po deklinaciji; planeti OOB.

9. termin

Praksa - seminar (razred): utrjevanje snovi na primerih rojstnih kart znanih ljudi

10. termin

Praksa - seminar (razred): utrjevanje snovi na primerih kart tečajnikov (prostovoljci)

Natisni  

Skrči
HORARNA ASTROLOGIJA (30 ur)S horarno astrologijo iščemo odgovore na konkretna vprašanja, ki se nam porajajo v vsakodnevnem življenju, in sicer v smislu potrditve ali zanikanja na vprašanja narave DA/NE, prostora, časa, kraja itd. Vprašanja se lahko nanašajo na ljubezenska in poslovna partnerstva, nakupe, prodaje, selitve, poslovne odločitve, razvoj bolezni, potovanja, iskanje izgubljenih stvari in ljudi ipd. Ta tečaj se je v prejšnjih letih poučeval na 2. stopnji, toda izkušnje kažejo, da je zaradi načina »branja« horarnih kart idealen za utrjevanje znanja, pridobljenega na tečaju osnov, obenem pa že močno posega na področje prediktivne oziroma »divinacijske« astrologije, ki so jo tečajniki na začetni stopnji doslej pogrešali.

RAZDELAVA SNOVI:

1. termin

 

Vrste vprašanj in način spraševanja; čas in kraj vprašanja; pomen planetov in hiš v HA; iskanje izpeljanih hiš ter njihov pomen v horarni karti; določanje signifikatorjev.

2. termin

 

Uporaba temeljne in naključne moči oziroma šibkosti planetov v HA; pomen retrogradnih in stacionarnih planetov v HA.

3. termin

 

»Radikalnost« (veljavnost) horarne karte (opozorila in prepovedi); planetni dnevi in ure; izid vprašanja (dovršitev); aspekti v HA; prenos luči; zbir luči; prohibicija; refranacija; frustracija.

4. termin

 

Pomen zodiakalnih znamenj v HA; opis ljudi in krajev; določanje smeri neba; časovno določanje; fiksne zvezde, arabske točke in antisciji v HA.

5. termin

 

Specifična vprašanja:  ljubezen, partnerstva, otroci, nosečnost

6. termin

 

Specifična vprašanja:  poslovnost, kariera, zaslužek, finance, špekulacije

7. termin

 

Specifična vprašanja:  prodaje in nakupi premičnin in nepremičnin; oddaje, najemi; selitve

8. termin

 

Specifična vprašanja:  iskanje izgubljenih oziroma pogrešanih predmetov in ljudi

9. termin

 

Specifična vprašanja:  zdravstveno stanje, bolezni; razno (šolanje, izpiti; potovanja…)

10. termin

 

Konzultacijska karta kot posebna oblika uporabe horarne astrologije v prognostične namene. Preverjanje znanja s primeri tečajnikov.

Natisni  

Skrči
INTERPRETACIJA ROJSTNE KARTE (30 ur)Na tem tečaju se naučimo, kako povezovati psihološke predispozicije z »usodo« natusa. Tehnično gre za poglobitev in razširitev snovi začetnega tečaja, ki ji dodamo novo tehniko: središčne točke. S pomočjo številnih konkretnih primerov se učimo razumeti in razlagati rojstno karto z različnih zornih kotov: temperament, vitalnost in zdravje, družinska pogojenost, nadarjenost za določen poklic, »usoda« partnerskih odnosov, karmični razvoj itd. Poudarek je na samostojnem delu slušateljev.

RAZDELAVA SNOVI:

1. termin

Osebnost, telo, vitalnost, videz, temperament, splošne usmeritve. (Ascendent s 1. hišo, položaj vladarja 1. hiše, planet/i v 1. hiši, najpomembnejši planeti v karti,  razlikovanje med dnevnimi in nočnimi kartami ter med vzhodnimi in zahodnimi planeti.)

2. termin

Medsebojni odnosi, ljubezen, zasebna in poslovna partnerstva.

(Descendent s 7. hišo, položaj vladarja 7. hiše, planet/i v 7. hiši, odnos med planeti 1. in 7. hiše; položaji in medsebojni odnosi Sonca in Lune ter Venere in Marsa ter njihovi medsebojni aspekti.)

3. termin

Starši, vzgoja, dom, družina.

(IC s 4. hišo, položaj vladarja 4. hiše, planeti v 4. hiši ter planeti in hiše, udeleženi pri ovrednotenju starševskih odnosov glede na dnevno ali nočno rojstvo: Sonce, Luna, Venera, Saturn, 4. hiša, 10. hiša.)

4. termin

Kariera, poklicno usmerjanje, cilji, ugled, status.

(MC z 10. hišo, položaj vladarja 10. hiše, planeti v 10. hiši z vidika poklicnega usmerjanja, povezave z 2. in 6. hišo, najbližji vzhodni planet, najmočnejši planet itd.)

5. termin

Gmotno stanje: denar, zaslužek, špekulacije, dediščina ipd.

(2. hiša, položaj vladarja 2. hiše in planeti v njej, točka sreče, pomen  Venere, Jupitra, Saturna in Plutona ter tudi 4., 5., 8. in 11. hiše.)

6. termin

Otroci; ustvarjalnost, hobiji, prosti čas, razvedrilo, »sreča«.

(5. hiša, položaj vladarja 5. hiše, planeti v njej in drugi tradicionalni »signifikatorji«, udeleženi pri interpretaciji.)

7. termin

Potovanja, študij, pravne zadeve, religija, »okno v svet«…

(9. hiša, položaj vladarja 9. hiše, planeti v 9. hiši, Jupiter itd.)

8. termin

Zdravstveno stanje, bolezni.

(Planeti, aspekti in znamenja z astro-medicinskega vidika, 6. hiša, aspekt inkonjunkcije, disharmonični aspekti ascendenta in planetov.)

9. termin

Karmični razvoj, duhovna rast.

(Lunina sečišča, retrogradni planeti, Neptun, 12. hiša.)

10. termin

Razno.

(Kombinacije vseh področij, samostojno delo tečajnikov.)

Natisni  

Skrči 
 
Natisni  

  Copyright 2007 by Ema Kurent Pogoji uporabe  |  Izjava o zasebnosti