"Astrologiji velja nameniti pozornost predvsem zato, ker predstavlja direkten izziv obstoječim prepričanjem, kajti če so njene trditve veljavne, potem se motimo o naravi naše stvarnosti."

Dennis Elwell, britanski astrolog in publicist


    Search   
Registracija  |  Prijava
Skrči
DIPLOMA

 

Izpitna snov:  Preverja se znanje tečajev OSNOVE ASTROLOGIJE, INTERPRETACIJA ROJSTNE KARTE, SINASTRIJA, PROGNOSTIČNA ASTROLOGIJA in HORARNA ASTROLOGIJA.

Oblika in potek izpita:  Izpit poteka v celoti v pisni obliki. Sestavljen je iz 8 (osmih) enot (enote A, B, C, D, E, F, G in H - podrobnejši opis glej spodaj). Šest enot opravijo kandidati v razredu, dve pa vsak sam doma. 

Preverjanje rezultatov:  Testne naloge preverjata dva astrologa. Za opravljen izpit je potrebno zbrati najmanj 75% vseh točk.

Diploma:  Uspešno opravljen izpit se odlikuje z DIPLOMO Astrološke Akademije Stella ter nazivom DAstrolS (diplomiran astrolog šole Stella).

Cena izpita:  175 EUR. V  ceno so vključeni stroški priprave izpitnega gradiva, najema prostora za opravljanje izpita, vodenja izpita v razredu, individualnega pregledovanja izpitnih nalog s strani dveh astrologv ter izdelave diplome.

Prijava: Prijavite se na email akademija@prihodnost.si   

Ponavljanje izpita: Celotni izpit ali posamezne izpitne enote, ki jih ne opravite v prvem roku, lahko ponavljate brezplačno v prvem naslednjem razpisanem roku. Vsako naslednje ponavljanje se plača ponovno.

Posebni pogoji:  Izpit lahko opravljajo samo tisti, ki so se udeležili vseh petih tečajev (v razredu ali dopisno), katerih znanje se z izpitom preverja.

Etični kodeks: Kandidati, ki uspešno opravijo vse izpitne enote, pred prejetjem diplome podpišejo etični kodeks - zapis načel, po katerih se mora ravnati kvalificirani astrolog.

Datum, čas in kraj izpita:  Izpit se opravlja predvidoma enkrat letno oziroma po potrebi - ob zaključku vsakega zadnjega tečaja šolskega programa.

IZPITNE ENOTE

enota A:  OSNOVE ASTROLOGIJE 1 - PRIPRAVA NEBESNE KARTE (60 minut)
Risanje horoskopa (1 primer). Horoskopske dejavnike (položaje planetov, hiš itd. - podatke prejmete na listu) vnesete v zodiakalni krog ter izpolnite rubrike v formularju, ki  zahtevajo točkovanje planetov in kotov z vidika vsebnosti elementov, modusa, in polarnosti, določanje vladarja horoskopa ter položaja vladarja horoskopa, iskanje temeljnih planetnih odlik (dom in višina), iskanje kotnih planetov ter iskanje glavnih (ptolemejskih) aspektov med planeti in koti.

enota B: OSNOVE ASTROLOGIJE 2 - ASTRONOMSKE OSNOVE S TEMELJI INTERPRETACIJE (60 minut)
S to izpitno enoto se preverja poznavanje osnov astrologije in astronomije. Zahteva se znanje celotne snovi tečaja Osnove astrologije. Oblika te enote je delno testna (obkrožanje pravilnega odgovora) in delno pisna (od enega do treh stavkov za posamezno vprašanje).

enota C: SINASTRIJA 1 - PRIPRAVA (60 minut)
Na tem delu izpita dobite dve rojstni karti (moškega in ženske) ter prazen formular - aspektarij, v katerega vnesete vse njune medsebojne aspekte 12. harmonika (tj. konjunkcije, opozicije, kvadrate, trigone in sekstile) ter paralele in kontraparalele. 

enota D:  SINASTRIJA 2 - INTERPRETACIJA (60 minut)   
Pisna analiza razmerja. Skozi pisanje vas vodijo vprašanja, na katera dogovarjate s kratkimi sestavki. Analiza se dotika vseh bistvenih povezav obeh kart z ozirom na medsebojno zasedenost hiš, medsebojne aspekte ter kombin karto.   

enota E:  INTERPRETACIJA ROJSTNE KARTE (samostojno delo doma)
S to izpitno enoto se preverja znanje in sposobnost razlage (interpretacije) rojstne karte. Na pisnem delu izpita dobite vsak po dve ali tri rojstne karte odraslih oseb, ki jih ne poznate, ter izberete za svojo interpretacijo tisto, ki vam najbolj ustreza. Doma v skladu s podrobnejšimi  navodili napišete interpretacijo ter oddate nalogo (z navadno ali elektronsko pošto) do dogovorjenega datuma.  

enota F: PROGNOSTIKA 1 - TEORIJA (60 minut)  Vprašanja preverjajo poznavanje vseh prognostičnih tehnik, ki jih obravnava tečaj Prognostična astrologija, ter razumevanje delovanja planetnih vplivov skozi čas.  

enota G: PROGNOSTIKA 2 - PRAKSA (90 minut)  Kandidati prejmejo rojstno karto neznane osebe skupaj s podatki o planetnih vplivih za določeno obdobje njenega življenja, na osnovi katerih sklepajo na možno/verjetno počutje, procese in dogajanje v življenju te osebe v izbranem času.

enota H: HORARNA ASTROLOGIJA  (samostojno delo doma)  Kandidati dokažejo poznavanje snovi z dvema samostojno izdelanima in razloženima horarnima kartama, ki so ju obdelali do časa izpita. Razlago napišejo skladno s podrobnejšimi navodili doma in jo oddajo (z navadno ali elektronsko pošto) do dogovorjenega datuma.  

Datum diplomskega izpita v 2010:  sobota, 9. oktober 2010

Natisni  

Skrči 
 
Natisni  

  Copyright 2007 by Ema Kurent Pogoji uporabe  |  Izjava o zasebnosti