"Astrologiji velja nameniti pozornost predvsem zato, ker predstavlja direkten izziv obstoječim prepričanjem, kajti če so njene trditve veljavne, potem se motimo o naravi naše stvarnosti."

Dennis Elwell, britanski astrolog in publicist


    Search   
Registracija  |  Prijava
Skrči
POGOSTA VPRAŠANJA V ZVEZI S ŠTUDIJEM ASTROLOGIJE

Skrči
Splošna vprašanja

Vprašanje: Ali rabim za učenje astrologije kak poseben dar?
Odgovor: Ne. Astrologije se učite sistematično, tako kot vsake druge vede (recimo tujega jezika), in zanjo ne potrebujete nobenega posebnega daru, kot je recimo intuicija. Astrolog gradi svojo veščino le z znanjem in izkušnjami. 


Vprašanje: Ali je študij astrologije »uraden«, oziroma kaj lahko naredim z diplomo ali certifikatom šole?
Odgovor: Najdete ga tukaj.


Vprašanje: Ali obstajajo kakšne druge zahteve za učenje astrologije (npr. predhodna izobrazba, opremljenost ipd.)?
Odgovor: Predhodna izobrazba ni potrebna. (Seveda predpostavljamo, da ste izdelali  osnovno šolo, morda pa še kaj več :-) Nujno potreben je le računalnik, s pomočjo katerega lahko sami izdelujete nebesne karte. Znanje tujih jezikov je koristno, saj je v našem jeziku relativno zelo malo strokovne literature – še zdaleč pa ni neobhodno potrebno.


Vprašanje: Kako je s študijskim gradivom oziroma literaturo?
Odgovor: Vsi materiali, ki jih rabite na posameznih tečajih, so vključeni v ceno tečajev. Z vsakim tečajem dobite obsežen učbenik, obenem pa številne kopije nebesnih kart oziroma primerov, ki jih obdelujemo na vajah. Dodatno branje je zaželeno, ni pa nujno. (Glejte seznam literature na osnovni strani.)


Vprašanje: Kakšne vrste astrologije poučujete na vaši šoli?
Odgovor: Poučujemo klasično zahodno astrologijo, ki se je razvijala na severni polobli v zadnjih nekaj tisoč letih. Program šole je specifično »tradicionalen«, kar pomeni, da je poudarek na klasičnih, skozi stoletja razvijajočih se prediktivnih (prognostičnih, divinatoričnih) tehnikah, s katerimi predvidevamo prihodnje trende.


Vprašanje: Ali na vaši šoli poučujete tudi psihološko astrologijo?
Odgovor: Psihologija je v jedru natalne astrologije, iz katere izhajajo prognostične tehnike. (»Značaj je usoda«.) Na naših tečajih tesno povezujemo psihološke (duševne) procese z dogodki, ki se izražajo v zunanjem (pojavnem) svetu. Vendar pa ostaja psihologija, ki jo poučujemo na naši šoli, v okvirih poljudne psihologije, oziroma se ne razširja na področje psihoanalize, psihoterapije in podobnega.

Natisni  

Skrči
Vprašanja v zvezi s programom šole

Vprašanje: Ali se lahko udeležim več tečajev hkrati?
Odgovor: Da. Tečaje si poljubno izbirate, seveda pa morajo biti prilagojeni stopnji vašega predznanja.


Vprašanje: Sem začetnik. Ali se lahko udeležim katerega od tečajev 2. ali 3. stopnje?
Odgovor: Odvisno od stopnje vašega predznanja. Če ste popoln začetnik, to ni mogoče. »Preskakovanja« na splošno ne priporočam, oziroma vam svetujem, da se o tem posvetujete z mentorjem. 


Vprašanje: Obiskujem dopisno šolo. Ali se lahko udeležim tečaja v razredu?
Odgovor: Če kateri od tečajev poteka tako dopisno kot v razredu, se lahko sami odločite, katerega boste obiskovali.


Vprašanje: Rada bi pridobila certifikat (diplomo) vaše šole, vendar sem obiskovala tečaje na neki drugi šoli. Ali lahko kljub temu opravljam izpit?
Odgovor: Žal ne. Zaenkrat je to nujno potrebno, saj menimo, da z obiskovanjem tečajev na kateri od drugih astroloških šol ne prejmete vsega znanja, ki je potrebno za opravljanje zahtevnih izpitov na naši šoli.

Natisni  

Skrči
Vprašanja v zvezi s ceno tečajev

Vprašanje: Ali imam s statusom študenta, invalida ali upokojene osebe kaj popusta?
Odgovor: Žal ne, saj naša šola ne prejema nobenih sponzorskih sredstev, ki bi pokrivala tako nastale stroške.    


Vprašanje: Ali bodo ostale cene tečajev iste skozi nekaj let, ko bom obiskoval/a tečaje?
Odgovor: Načeloma da, oziroma bodo spremembe minimalne, skladne z rastjo življenjskih stroškov oziroma z drugimi podražitvami.


Vprašanje: Ali lahko plačam tečaje v več kot enem oziroma dveh obrokih?
Odgovor: Ne, to nikakor ni zaželeno. V primeru finančnih težav se ponavadi lahko dogovorimo za plačilo z odlogom, toda ne za »drobitev« plačil na več obrokov, kot je določeno.

Natisni  

Skrči 
 
Natisni  

  Copyright 2007 by Ema Kurent Pogoji uporabe  |  Izjava o zasebnosti